Kokkuvõte

WWW-liides käivitus 1997. aasta augustis; pidevalt on tegeletud süsteemi edasiarendamisega (arvestades suures osas kasutajate arvamustega).

Praeguseks (mai 1998) on süsteemi külastatud üle 9000 korra (erinevate lehtede poole pöördumisi üle 100 000), eriti tihedalt külastatakse süsteemi semestri alguses. Süsteemi populaarsus tõuseb pidevalt.

Süsteemi arenemise käigus valmis WWW-liidese pro-versioon, mis lubab õppeaineregistri andmestikku muuta Interneti kaudu. Nimetatud liides käivitus 1998. aasta veebruaris; selle edasiarendamisega tegeleb TÜ õppe- ja üliõpilasosakonna õppeinfosüsteemi grupp (eesotsas Peep Moorlatiga).

Õppeinfosüsteemi ühe osana liidetakse tulevikus õppeaineregister üliõpilaste, õppekavade jt. registritega, moodustamaks ühtse terviku, kus kogu õpet puudutav info on ühes kohas koos ja sealt ka lihtsate vahenditega kättesaadav. Pikemas perspektiivis tuleks liita kõikide Eesti ülikoolide õppeinfosüsteemid (esmalt need ühtlustades).