Lisa 1 Eestikeelse sorteerimise kooditabel

Selleks, et Microsoft© Access’is eesti keele tähestikule vastavat sorteerimist saavutada, kasutatakse järgnevat sümbolite teisendust.

Tühiku teisendus:

Kood 160 → kood 1
Kood 32 → kood 1

Spetsiaalsümbolite teisendus:

½ → º
¾ → º
¿ → º
× → º
÷ → º
³ → ½
² → ½
¹ → ½

Numbrite teisendus:

0 → ¾
1 → ¿
2 → ×
3 → ÷
4 → 0
5 → 1
6 → 2
7 → 3
8 → 4
9 → 5

Tähtede teisendus:

A,a → 6
B,b → 7
C,c → 8
D,d → 9
E,e → a
F,f → b
G,g → c
H,h → d
I,i → e
J,j → f
K,k → g
L,l → h
M,m → i
N,n → j
O,o → k
P,p → l
Q,q → m
R,r → n
S,s → o
Ð,ð → p
Z,z → q
Þ,þ → r
T,t → s
U,u → t
V,v → u
W,w → v
Õ,õ → w
Ä,ä → x
Ö,ö → y
Ü,ü → z
X,x → 
Y,y → 